top of page
SIDA_Rityta 1.png
Dikter på en poesiskärm

Poesi

Vi lever i en värld uppbyggd av nätverk. Dessa nätverk består av kopplingar som uppstår, utvecklas och underhålls när vi människor möter varandra. Genom möten kan erfarenheter, idéer och kunskap delas, brytas, spridas och omarbetas. Möten mellan människor driver utvecklingen.

 

I över tjugo år har kylskåpspoesi varit en del av våra kök. Poesiplanket tar kylskåpspoesin till ett nytt sammanhang - det offentliga rummet. Installationen är en interaktiv installation som uppmuntrar människor att på ett annorlunda sätt, uttrycka sig och kommunicera med sin omgivning. Kylskåpspoesin blir ett fredligt format och uttryckssätt som sammanför människor snarare än att separera dem. Det handlar om att vara en del av ett mångsidigt och rörligt samhälle. Dikterna som skrivs förändras över tid och skapar nya inslag på platsen. Möjligheterna att kombinera orden är oändliga.

 

Skärmen kan återanvändas vintertid på platser som museer, skolor, sjukhus och ålderdomshem. Platser där det finns ett stort behov av att kommunicera, förmedla och dela sina tankar med omgivningen.

Illustration på Poesiskärm

År

2019

Plats

Skånegatan, Stockholm

Beställare

Trafikkontoret, Levande Stockholm

Moment

Idé, design & tillverkning

Samarbete

Martin Eriksson & Jennifer Drotz Ruhn

 

SIDA_Rityta 1 kopia.png
bottom of page